Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

O nas

 Pamiętaj, że uległy zmianie godziny Mszy św i spotkań:

od 01.09 do 30.04 Msza św jest o godzinie 18:00, a spotkanie ok. 18:30

od 01.05 do 31.08 Msza św jest o godzinie 19:00, a spotkanie ok. 19:30.

13 marca 2008 roku pod wpływem przeżyć duchowych doświadczonych podczas rekolekcji wielkanocnych, które w dniach 2 - 5 marca prowadził w naszej parafii o. Remigiusz Recław wraz z zespołem wokalno-ewangelizacyjnym "Mocni w Duchu", zostało zainicjowane spotkanie grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym. Na początku było około 30 osób, obecnie grupa liczy 50 osób.

Projekt logo wspólnoty wykonały: Danuta Stańczyk i Katarzyna Łącka, a grafikę wykonał Artur Gręziak.

Do tej pory opiekunami duszpasterskim grupy byli:

ks. Wojciech Tomczyszyn 03.2008 - 08.2010

ks. Krystian Grzyb  09.2010 - 08.2014 

ks. Mariusz Figura 09.2014 - 08.2015

ks. Marcin Duchna 09.2015 - 08.2016

ks. Krystian Bondarowski 09.2016 - 08.2019

ks. Łukasz Szlak 09.2019 - 08.2022

ks. Adam Janowski 08.2022 - 08.2023

ks. Łukasz Majer 09.2023 - 

Spotykamy się regularnie raz w tygodniu we czwartki na Mszy świętej o godzinie 18.00, po której uczestniczymy w  spotkaniu modlitewnym w salce w dolnym kościele. Staramy się pogłębić osobistą relację z Panem Jezusem, który dla każdego z nas jest Panem i Zbawicielem. Czynimy to poprzez modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, śpiew i systematyczne rozważanie Słowa Bożego. Naszą modlitwę  ubogacamy śpiewem.

W każdy trzeci czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 spotykamy się z Jezusem, adorując Pana w Najświętszym Sakramencie, a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 - przed Najświętszym Sakramentem na Koronce  do Miłosierdzia Bożego.

Podejmujemy modlitwę duchowej adopcji dziecka poczętego - zagrożonego, a także włączamy się w "Warszawskie Jerycho", które organizowane jest w tygodniu poprzedzającym Dzień Świętości Życia w intencji obrony życia nienarodzonych. Jego głównym elementem jest nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nasza grupa włącza się w dyżur modlitewny.

Nasza diakonia wokalno-muzyczna posługuje według potrzeb podczas wieczornych niedzielnych mszy świętych. Ponadto włączamy się w inicjatywy naszego kościoła,  między innymi przygotowując i dekorując jeden z ołtarzy na  procesję w czasie Bożego Ciała.

Bracia i siostry naszej grupy pogłębiają relację z Panem Jezusem, uczestnicząc w rekolekcjach wyjazdowych organizowanych przez ośrodki rekolekcyjne, między innymi w Magdalence. Dbamy także o relacje między uczestnikami naszej grupy na wyjazdowych całodniowych spotkaniach w "Dniu Jedności", uczestnicząc w Mszy świętej, modlitwie przynależnej określonym porom dnia, jak również ciesząc się sobą podczas wspólnego stołu, poznając dary i charyzmaty sióstr i braci.

Bierzemy udział w kongresach i corocznych czuwaniach Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

Spotkania Naszej Grupy "Zjednoczeni w Duchu" owocują żywą wiarą w codziennym  życiu w domu i pracy, tym bardziej, że część naszej wspólnoty to małżeństwa.

Nie jest ważne jednak, ile masz lat ani, co robisz na co dzień. Jeżeli chcesz być jednym z nas i doświadczyć miłości Jezusa Chrystusa, to czekamy na Ciebie - Przyjdź!


Spotykamy się w czwartki
na Mszy świętej o godzinie:

IX - IV - godz. 18:00

V - VIII - godz. 19:00